ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 12.10.2016 ΣΤΙΣ 5 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟ DVD ΔΩΡΟ - PhotoArtKom