ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 13.9.2016 ---- ΜΕ 5 PHOTO ΔΩΡΟ ΤΟ DVD - PhotoArtKom