Μεταπτυχιακό Κοιν.Διοίκησης 27 . 5 . 201 - PhotoArtKom