Η βάπτιση του Νικόλα

Η βάπτιση της Βαλεντίνης

H Bάπτιση της Δήμητρας(HD)

H βάπτιση του Αθανάσιου

Η βάπτιση της Κατερίνας

Η βάπτιση της Θωμαής